Friday, March 14

Dag 5

Vandaag de laatste dag van de eerste week!

Ondertussen hebben de "Quickchange site-directed Mutagenese kit", de "JetPEI transfectie" , EMSA, "Luciferase assay system" en luminol chemoluminiscentie geen geheimen meer voor mij! ;)

Allemaal technieken die we de komende 2 weken gaan gebruiken om na te gaan of onze mutatie in PITX2 wel degelijk aanleiding geeft tot het Axenfeld-Rieger sydnrome!!

No comments: